ಲೇಖನಗಳು

ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಕೈಗಳು ಬಯಲಿಗಿಳಿದಾಗ ಭೇದ – ಭಾವವೇಕೆ: ಕ್ರೀಡಾ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಲಿಂಗ-ಭೇದದ ನೀತಿ

ಭಾರತವೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಮುಂಚೂಣಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜಗಳೇ ಆಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಢಾಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಶತಮಾನಗಳ ಈ ತಾರತಮ್ಯದ ಕೆಡಕು ನೀತಿ…

ಲೇಖನಗಳು

ಪರರ ವಸ್ತು ಪಾಷಾಣವಾದರೆ ಪರರ ಹಾಡು ನಮ್ಮದಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?!

ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಂಡರ್ಸನ್, ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಲೇಖಕ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದ "ಎಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವು ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು. ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಂಗೀತವು ಮನುಷ್ಯನ ನೆಚ್ಚಿನ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತವೇ…