ಲೇಖನಗಳು

ರಿಟೇಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ‘ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್’ ಪತನ: ಒಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಸಾಲ ಹೊನ್ನ ಶೂಲವಯ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖಿಯಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನನ್ನು ಸಾಲಗಾರರು ಕಾಡುವರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸಾಲವಿಲ್ಲದಿರುವನೇ ನಿಜವಾದ…

ಲೇಖನಗಳು

ಮನಸುಗಳ ಮುರಿದಾಗ ಮುಲಾಮು ಹಚ್ಚಲಿರುವ ಸಮಯ: ನ್ಯಾಯಿಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕೀಕರಣ

ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ನೂರಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಬರೋದು ಸಹಜ. ಹಾಗೆ ವೈಮನಸ್ಸು-ವಿವಾದಗಳು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮದುವೆಯ ಬಂಧ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೇನಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮುಗಿಯದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕೈಗೊಂಬೆಗಳಾಗಿ…