ಲೇಖನಗಳು

ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನೇ ಸೃಷ್ಠಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದು ಕರಪತ್ರ

ಹೀಗೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಕರಪತ್ರದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಬಂಧನದ ವಾರಂಟಿನವರೆಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೂ ನಿಲ್ಲದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು…

ಲೇಖನಗಳು

ಆರ್ಥಿಕ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀತಿ (EWS Reservation) : ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಸಂವಿಧಾನದ (103ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯಿದೆಯು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು (Economically Weaker Sections Reservation) ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 9, 2019 ರಂದು ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ…

ಲೇಖನಗಳು

ಪಂಚನಾಮ – ಏನು? ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ?

ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಳಸುವ ‘ಪಂಚನಾಮ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಪಂಚನಾಮಾದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಈ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಬರಹದಲ್ಲಿ…