ಲೇಖನಗಳು

“ನಡ್ಜ್” (Nudge) ಎಂಬ ನೀತಿ ಉಪಕರಣ : ಏನು, ಯಾವಾಗ, ಮತ್ತು ಯಾಕೆ?

ಭಾರತದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಬಹುಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದೇಶವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಸಾಧಾರಣ ಮಾತಲ್ಲ. ಅನೇಕ ತರಹಗಳ ಜನರನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿದೆ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗದ…

ಲೇಖನಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆ – ಚುನಾವಣೆ – ಏನು – ಹೇಗೆ?

ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಮೊದಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ 18ನೇ ಜುಲೈಗೆ ಚುನಾವಣೆ…