ಲೇಖನಗಳು

ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳು : ಲೇಖನಮಾಲೆ ಭಾಗ 3: ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಉತ್ತೇಜನ – ಕೃಷಿ ಹಿಂದುಳಿಯಿತೇ ?

ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಿಸಿ ಇನ್ನೂ ತಗ್ಗಿಲ್ಲ. ದಿನವೂ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿವೆ.…

ಲೇಖನಗಳು

ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ರೋಗಿಗಳು, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು

ಎಚ್ಐವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ರೋಗ. ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಚ್ಐವಿ ಎಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮ್ಯುನೊ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೈರಸ್. ಇದು…