ಲೇಖನಗಳು

ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ – ಜೀವನಾಂಶ: ಒಂದು ಮೆಲುಕು

 130 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತ; ಅನೇಕ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಜನಾಂಗದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜಾತ್ಯತೀತ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮವು ತನ್ನದೆ ಆದ ಪರಂಪರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ,…

ಲೇಖನಗಳು

ಕೋವಿಡ್-19 ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: TRIPS ಕರಾರಿನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕು?

ಈ ಮನ್ನಾ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ, (ಕಾಪಿರೈಟ್) ಸ್ವಾಮ್ಯ ಸನ್ನದು (ಪೇಟೆಂಟ್), ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಯಂತಹ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಇರುವಂತಹ ಕೃತಕ…