ಲೇಖನಗಳು

ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಯಾವುದೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಲು ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ 'ರಾಜ್ಯ'ದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಪ್ರಕರಣಗಳ ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆ,  ವಿಲೇವಾರಿಗಳು…

ಲೇಖನಗಳು

ಕೋವಿಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಕೀಲರು

ಮಾನವ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಅರಿಯಬಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೇ ಇತರ ಜೀವಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು. ತನಗೆದುರಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು…

ಲೇಖನಗಳು

ಮದ್ಯದ ಮದ ಮುದವಲ್ಲ ಬದುಕಿಗೆ

ನಾವು ಮಾನವರು, ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಬದುಕುತ್ತಿರುವವರು. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೂ ಎಂದು ಕೊಂಡರು ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ…

ಲೇಖನಗಳು

ರಾಜ್ಯಗಳ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ

ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟೂ ಒಂಭತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ…