ಸಂದರ್ಶನಗಳು

ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ | ಏನಿದು ? ಏನಿದರ ಪ್ರಭಾವ ?

https://www.youtube.com/watch?v=VS2zODXP1Rw&t=12s ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಹೊಸ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ (ಪ್ರೈವಸಿ ಪಾಲಿಸಿ)ಯ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆ ಮೈತ್ರೇಯಿ ಹೆಗಡೆ, ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ನೇತ್ರಾ ಕೊಪ್ಪದ, ವಕೀಲರು ಇವರಿಂದ. ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು…

ಸಂದರ್ಶನಗಳು

ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ | Draft EIA Notification, 2020 | ಡಾ. ಕೇಶವ ಹೆಚ್. ಕೊರ್ಸೆ

https://youtu.be/xjB0klm-rRE ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ, 2020 (Environment Impact Assessment Notification, 2020) ಈಗ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸ್ಪಂದನೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ…

ಸಂದರ್ಶನಗಳು

ಸಂದರ್ಶನ | ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆ | Karnataka Land Reforms | ಶಶಿಭೂಷಣ ಹೆಗಡೆ |Shashibhushan Hegde

https://www.youtube.com/watch?v=bn_hfIkH-VE 13.07.2020ರಂದು ಜಾರಿಯಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧ್ಯಾದೇಶ, 2020 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರ- ವಿರೋಧ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯನಿಷ್ಠ 'ಭೂಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಭೂಮಿಪುತ್ರರ…