ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ – 2 : “ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ” – ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು: ಶ್ರೀ ಉಪೇಂದ್ರ, ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಘಟಕವು ಆಯೋಜಿಸಿದ 75ನೇ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಚಾರ…

ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ-1- “ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ”- ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಹೆಗ್ಡೆ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು: ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ ಹೆಗ್ಡೆಭಾರತ ದೇಶದ 70ಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹೊರೆತು…

ಅನುಭವ ಮಂಟಪ

ಕಿರಿಯ ವಕೀಲರ ವೃತ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ: ಪರಿಣಿತಿಯೊಂದೇ ಪರಿಹಾರ

ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸುವ, ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಆಗಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರರ,  ಯುವ ವಕೀಲರ  ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ತಮ್ಮದೇ  ಸ್ವಂತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು…

ಅನುಭವ ಮಂಟಪ

ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ

ಕರಿ ಕೋಟು, ಕತ್ತಿಗೆರಡು ಬಿಳಿ ಪಟ್ಟಿಏನೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಹೇಳಿದ್ದು-'ಅವು ಎರಡು ನಾಲಗೆಗಳಂತೆ!!’ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು;ಕಡಿಯುವುದಾಗಿದ್ದರೂ, ಧರ್ಮವ್ಯಾಧನಂತೆ...!!'ಕಕ್ಷಿದಾರನಿಗಾಗಿ ವಾದ’, ವೃತ್ತಿಧರ್ಮ..ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಗೆಯ ಕಕ್ಷಿದಾರರು!ಬಡವ, ಬಲ್ಲಿದ, ಕುಡುಕ,ಕೊಲೆಗಡುಕ, ಸಂನ್ಯಾಸಿ, ಭಿಕ್ಷುಕ!!ಎಲ್ಲರಿಗೂ…