ಲೇಖನಗಳು

ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ -2019 : ಒಂದು ಪಕ್ಷಿನೋಟ

ಗ್ರಾಹಕರ ಶೋಷಣೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯದಲ್ಲ. 'ವ್ಯಾಪಾರಂ ದ್ರೋಹ ಚಿಂತನಂ' ಎಂಬ ಗಾದೆಯೇ ಇದೆಯೆಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದಿರಬಹುದು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲಿನ ಶೋಷಣೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ…

ಲೇಖನಗಳು

ರಕ್ಷಕರೇ ಭಕ್ಷಕರಾದಾಗ! : ಪೊಲೀಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನುಗಳು

ನಮ್ಮ ದೇಶವೇ ಹಾಗೆ. ಕೆಲವು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ, ಜನರು ಘೋರಾಕಾರವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ, ಅಲ್ಲೋಲ - ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅಂತಹ…

ಲೇಖನಗಳು

ಕೋವಿಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಕೀಲರು

ಮಾನವ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಅರಿಯಬಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೇ ಇತರ ಜೀವಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು. ತನಗೆದುರಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು…