ಲೇಖನಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆ – ಚುನಾವಣೆ – ಏನು – ಹೇಗೆ?

ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಮೊದಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ 18ನೇ ಜುಲೈಗೆ ಚುನಾವಣೆ…