ಲೇಖನಗಳು

ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾನೂನು: ಲಿಂಗ, ಧರ್ಮ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನ್ಯಾಯ

ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರವು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಲಾದ ಜೀವನ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ಹಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ…

ಲೇಖನಗಳು

ಕಾನೂನಿನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಳುವು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಇತರ ಅಪರಾಧಗಳು

ಕಳಬೇಡ, ಕೊಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡಮುನಿಯ ಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡ ಬೇಡತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸ ಬೇಡ, ಇದಿರ ಹಳಿಯಲು ಬೇಡಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿಇದೇ…

ಅನುಭವ ಮಂಟಪ

ಕಿರಿಯ ವಕೀಲರ ವೃತ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ: ಪರಿಣಿತಿಯೊಂದೇ ಪರಿಹಾರ

ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸುವ, ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಆಗಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರರ,  ಯುವ ವಕೀಲರ  ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ತಮ್ಮದೇ  ಸ್ವಂತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು…

ಲೇಖನಗಳು

ಭೂಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಭೂಮಿಪುತ್ರರ ಬದುಕು ಬದಲಿಸೀತೇ?

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೭೪ ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ ೫ ಸದಸ್ಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕುಟುಂಬ ಗರಿಷ್ಠ…

ಲೇಖನಗಳು

ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಯಾವುದೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಲು ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ 'ರಾಜ್ಯ'ದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಪ್ರಕರಣಗಳ ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆ,  ವಿಲೇವಾರಿಗಳು…